Ý nghĩa của từ are you ready là gì:
are you ready nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ are you ready Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa are you ready mình

1

0   0

are you ready


Câu hỏi nghi vấn trong tiếng Anh, nghĩa là "Bạn/Các bạn đã sằn sàng chưa?".

Câu hỏi này thường xuất hiện trong các cuộc thi nhằm ra hiệu cho người chơi là trận đấu hoặc trò chơi chuẩn bị bắt đầu. Sau câu hỏi này, người chủ trì hoặc trọng tài sẽ bắt đầu đếm ngược để bắt đầu trận đấu.
nga - Ngày 05 tháng 11 năm 2018

Thêm ý nghĩa của are you ready
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< erc mtf >>