Ý nghĩa của từ anuria là gì:

anuria nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ anuria Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anuria mình

1.

0   0

anuria


Bệnh khó đái.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của anuria
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< antwerp anywhere >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa