Ý nghĩa của từ anuria là gì:

anuria nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ anuria Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anuria mình

1.

0   0

anuria


Bệnh khó đái.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của anuria
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< antwerp anywhere >>