Ý nghĩa của từ anywhere là gì:

anywhere nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ anywhere. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anywhere mình

1.

0   1

anywhere


Bất kỳ chỗ nào, bất cứ nơi đâu. | : ''place it '''anywhere''' you like'' — anh thích để nó ở đâu thì để | : '''''anywhere''' else'' — ở bất cứ nơi nào khác
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   2

anywhere


['eniweə]|phó từ|đại từ|Tất cảphó từ bất kỳ chỗ nào, bất cứ nơi đâuI cannot see it anywhere tôi không thể thấy nó ở đâu cảput the box down anywhere để cá [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn


Thêm ý nghĩa của anywhere
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< anuria anzac >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa