Ý nghĩa của từ anorak là gì:

anorak nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ anorak. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anorak mình

1.

0   0

anorak


Áo ngoài có mũ trùm đầu (ở vùng Bắc cực). | Áo anorac (mặc khi trượt tuyết).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

1   1

anorak


áo khoác có mũ
Nguồn: speakenglish.co.uk


Thêm ý nghĩa của anorak
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< anopheles anoxia >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa