Ý nghĩa của từ anorak là gì:

anorak nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ anorak. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anorak mình

1.

0   0

anorak


Áo ngoài có mũ trùm đầu (ở vùng Bắc cực). | Áo anorac (mặc khi trượt tuyết).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

1   1

anorak


áo khoác có mũ
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của anorak
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< anopheles anoxia >>