Ý nghĩa của từ an nhien là gì:

an nhien nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ an nhien Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa an nhien mình

1.

0   0

an nhien


Hay "an nhiên", nghĩa là tự nhiên, bình thản, vô tư, không chút vướng bận.
Ví dụ 1: Cô ấy bị bệnh nặng về tâm lý, nên ba mẹ cố ấy chỉ mong cô ấy sống một cuộc đời an nhiên tự tại, không vướng bận, vô lo vô nghĩ.
 nga (Ngày 06 tháng 10 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của an nhien
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< cung ly q&a >>