Ý nghĩa của từ an nhien là gì:
an nhien nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ an nhien Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa an nhien mình

1

0   0

an nhien


Hay "an nhiên", nghĩa là tự nhiên, bình thản, vô tư, không chút vướng bận.
Ví dụ 1: Cô ấy bị bệnh nặng về tâm lý, nên ba mẹ cố ấy chỉ mong cô ấy sống một cuộc đời an nhiên tự tại, không vướng bận, vô lo vô nghĩ.
nga - Ngày 06 tháng 10 năm 2018

Thêm ý nghĩa của an nhien
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cung ly q&a >>