Ý nghĩa của từ an cư là gì:
an cư nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ an cư. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa an cư mình

1

0   0

an cư


Sống yên ổn. | : ''Phải '''an cư''' thì mới yên ổn làm ăn được.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

an cư


đgt. 1. Sống yên ổn: Phải an cư thì mới yên ổn làm ăn được. 2. Nh. Kết hạ. (phường) tp. Cần Thơ, t. Cần Thơ. 1 (xã) h. Tuy An, t. Phú Yên. 2 (xã) h. Tịnh Biên, [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

An cư


sinh sống yên ổn có an cư thì mới lạc nghiệp
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   0

an cư


An cư là sự ổn định một chỗ ,trái nghĩa với từ di cư vì di= di chuyển,an=ở yên một chỗ
Nên nghĩa của từ an cư có thể nói khái quát là yên ổn một nơi
Thư trần - Ngày 11 tháng 6 năm 2019


Thêm ý nghĩa của an cư
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< đỗ quyên đỉnh chung >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa