Ý nghĩa của từ ama là gì:
ama nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ama. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ama mình

1

0   0

ama


là viết tắt the American Medical Association có nghĩa là hiệp hội y tế Mỹ là tổ chức nghề nghiệp lớn nhất dành cho các bác sỹ Mỹ. Nó thành lập vào 1847 và có trụ sở chính tại Chicago.AMA hỗ trợ các tiêu chuẩn đặc biệt về giáo dục y học, nghiên cứu và nó có ảnh hưởng chính trị lớn
Minhthuy123 - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

2

0   0

ama


Kỹ thuật - y học phì đại ống bán khuyên
Nguồn: dict.vietfun.com

Thêm ý nghĩa của ama
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< auld lang syne tila >>