Ý nghĩa của từ at will là gì:
at will nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ at will. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa at will mình

1

4   3

at will


at will có nghĩa là bất cứ khi nào hay bất cứ đâu bạn muốn
ví dụ
They were able to come and go at will. có nghĩa là họ có thể đến và đi bất cứ lúc nào bạn muốn
Minhthuy123 - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

2

2   2

at will


lúc nào mình muốn cũng được

-be careful. she can fire you at will.
(cẩn thận. nó sa thải mày lúc nào nó muốn cũng được đấy)
heatherle - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của at will
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< at a time auld lang syne >>