Ý nghĩa của từ am là gì:
am nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ am. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa am mình

1

0   0

AM


(Amplitude Modulation) Sóng trung AM (vô tuyến điện). Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "AM". Những từ phát âm/đánh vần giống như "AM": . am AM ám an án ẵm ăn [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

AM


(Amplitude Modulation) Sóng trung AM (vô tuyến điện)
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

am


d. 1 Chùa nhỏ, miếu nhỏ. 2 Nhà ở nơi hẻo lánh, tĩnh mịch của người ở ẩn thời xưa.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

am


Bắt nguồn từ tiếng La-tinh, là từ viết tắt của "Ante Meridian", được dùng trong tiếng Anh để biểu thị giờ trước buổi trưa.


I often go to bed at 1 A.M.
(Tôi thường đi ngủ lúc 1 giờ đêm).
iRosa - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

5

0   0

am


- Theo tiếng Việt có nghĩa là ngôi miếu nhỏ
- Theo tiếng Anh là động từ to be (là)

VD: I am the teacher in this class.
(Tôi là giáo viên trong lớp này.)

- Theo tiếng Anh, nghĩa là sáng hoặc trưa khi nói về giờ

VD: I wake up at 7a.m and have lunch at 11.30a.m.
(Tôi thức dậy lúc 7h sáng và ăn trưa lúc 11 rưỡi trưa.)
vananh - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

6

0   0

Am


chùa nhỏ, miếu nhỏ.
Nguồn: tratu.soha.vn

7

0   0

Am


AM khi viết tắt có thể là: Điều biến biên độ (amplitude modulation) (AM) trong kỹ thuật vô tuyến nguyên tố hóa học Americium (Am) hợp âm La thứ (Am) trong âm nhạc [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

8

0   0

AM


AM khi viết tắt có thể là: Điều biến biên độ (amplitude modulation) (AM) trong kỹ thuật vô tuyến nguyên tố hóa học Americium (Am) hợp âm La thứ (Am) trong âm nhạc [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

9

0   0

AM


AM là album phòng thu thứ năm của ban nhạc indie rock Anh Arctic Monkeys. Nó được sản xuất bởi James Ford, đồng sản xuất bởi Ross Orton tại Sage và ghi âm ở Los Ange [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

10

0   1

am


Chùa nhỏ, miếu nhỏ. | Nhà ở nơi hẻo lánh, tĩnh mịch của người ở ẩn thời xưa.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của am
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ấn am mây >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa