Ý nghĩa của từ all right là gì:

all right nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ all right. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa all right mình

1.

0   0

all right


Xem được, vừa vừa
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

all right


Là một tính từ. Nghĩa là tốt, cũng được, tạm ổn, tạm chấp nhận được. Người ta thường dùng từ này khi muốn phản hồi với người khác về sự hài lòng của mình một cách tích cực. Ngoài ra người ta còn hay viết thành từ "Alright". Tuy nhiên cách viết này là cách viết sai nên hãy tránh sử dụng cách ghi này.
 bao (Ngày 10 tháng 10 năm 2018)

Thêm ý nghĩa của all right
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< đánh cuộc thumbs up >>