Ý nghĩa của từ all right là gì:
all right nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ all right. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa all right mình

1

0   0

all right


Xem được, vừa vừa
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

all right


Là một tính từ. Nghĩa là tốt, cũng được, tạm ổn, tạm chấp nhận được. Người ta thường dùng từ này khi muốn phản hồi với người khác về sự hài lòng của mình một cách tích cực. Ngoài ra người ta còn hay viết thành từ "Alright". Tuy nhiên cách viết này là cách viết sai nên hãy tránh sử dụng cách ghi này.
bao - Ngày 10 tháng 10 năm 2018

3

0   0

all right


Nghĩa của cụm từ: ổn
Ví dụ 1: Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi tin bạn sẽ vượt qua được sự mất mát này mà. (Everything will be all right. I believe that you will come over this loss).
Ví dụ 2: Tôi ổn mà. Hãy đi giúp những người khác đi. (I am all right. Other people is waiting for help).
la gi - Ngày 11 tháng 6 năm 2019

4

0   0

all right


Nghĩa của cụm từ: ổn
Ví dụ 1: Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi tin bạn sẽ vượt qua được sự mất mát này mà. (Everything will be all right. I believe that you will come over this loss).
Ví dụ 2: Tôi ổn mà. Hãy đi giúp những người khác đi. (I am all right. Other people is waiting for help).
la gi - Ngày 11 tháng 6 năm 2019


Thêm ý nghĩa của all right
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< đánh cuộc thumbs up >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa