Ý nghĩa của từ again là gì:

again nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ again. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa again mình

1.

0   0

again


Lại, lần nữa, nữa. | Trở lại. | : ''to be home '''again''''' — trở lại về nhà | : ''to be well (oneself) '''again''''' — khoẻ lại, bình phục | : ''to come to '''again [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2.

0   0

again


[ə'gen]|phó từ lại, lần nữa, nữatry again ! hãy thử lần nữa!here comes Joe, drunk again Joe đến kìa, lại say rồido call again thế nào cũng gọi lại nhéthis will neve [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3.

0   0

Again


Again à mini album thứ 5 (trên nhãn ghi là 8th) của nhóm nhạc nữ T-ara (Hàn Quốc), được phát hành vào ngày 10 tháng 10 năm 2013 bởi Core Contents Media. Album không có s [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của again
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< angel age >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa