Ý nghĩa của từ again là gì:
again nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ again. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa again mình

1

0   0

again


Lại, lần nữa, nữa. | Trở lại. | : ''to be home '''again''''' — trở lại về nhà | : ''to be well (oneself) '''again''''' — khoẻ lại, bình phục | : ''to come to '''again [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

again


[ə'gen]|phó từ lại, lần nữa, nữatry again ! hãy thử lần nữa!here comes Joe, drunk again Joe đến kìa, lại say rồido call again thế nào cũng gọi lại nhéthis will neve [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   0

Again


Again à mini album thứ 5 (trên nhãn ghi là 8th) của nhóm nhạc nữ T-ara (Hàn Quốc), được phát hành vào ngày 10 tháng 10 năm 2013 bởi Core Contents Media. Album không có s [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của again
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< angel age >>