Ý nghĩa của từ Xô xát là gì:

Xô xát nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Xô xát. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Xô xát mình

1.

0   0

Xô xát


cãi cọ và xung đột với nhau xảy ra xô xát hai bên xô xát nhau
Nguồn: tratu.soha.vn

2.

1   2

Xô xát


Động từ diễn tả những hành động gây sát thương lên cơ thể giữa hai hay nhiều đối tượng chủ thể. Những hành động như đánh nhau bằng tay, chân hoặc vũ khí. Những hậu quả có thể xảy ra, nhẹ thì bị bầm, đỏ, nặng thì có thể nhập viện vì gãy xương hoặc có thể dẫn đến tử vong.
 nga (Ngày 03 tháng 12 năm 2018)


Thêm ý nghĩa của Xô xát
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Xô-đa,Soda Xôi gấc >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa