Ý nghĩa của từ Săm soi là gì:
Săm soi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Săm soi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Săm soi mình

1

2   0

Săm soi


ngắm đi ngắm lại một cách thích thú săm soi mình trong gương săm soi chiếc đồng hồ mới Đồng nghĩa: săm se nhìn với vẻ hết sức ch&u [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   0

Săm soi


Là một động từ chỉ hành động chăm chú nhìn vào một ai đó hay một vật thể. Cách nhìn này thường nhìn với vẻ hết sức chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Khi nói ai đó săm soi mình quá nhiều thì nghĩa là người đó đang cảm thấy phiền phức vì cách nhìn quá chi tiết, quá lố của người đối diện dành cho họ.
bao - Ngày 10 tháng 10 năm 2018

Thêm ý nghĩa của Săm soi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Săm se Sút giảm >>