Ý nghĩa của từ Sâu đậm là gì:

Sâu đậm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Sâu đậm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sâu đậm mình

1.

0   0

Sâu đậm


sâu sắc và đậm đà ân tình sâu đậm để lại dấu ấn sâu đậm Đồng nghĩa: sâu nặng
Nguồn: tratu.soha.vn

2.

0   0

Sâu đậm


Tính từ diễn tả về độ sâu sắc về mặt cảm xúc con người. Ví dụ khi nói "tôi đang yêu một ai đó rất sâu đậm" thì nó nghĩa là "tình cảm của tôi dành cho người tôi yêu rất lớn, yêu rất nồng cháy và nỗi nhớ cứ mãi không dứt."
 nga (Ngày 03 tháng 12 năm 2018)


Thêm ý nghĩa của Sâu đậm
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Sâu sát >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa