Ý nghĩa của từ Sân tâm là gì:

Sân tâm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Sân tâm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Sân tâm mình

1.

0   0

Sân tâm


A heart of anger.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Sân tâm
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Sân si Sầu muộn >>