Ý nghĩa của từ Duyên phận là gì:

Duyên phận nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Duyên phận. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Duyên phận mình

1.

3   2

Duyên phận


số phận về tình duyên đã được định từ trước duyên phận lỡ làng Đồng nghĩa: duyên số
Nguồn: tratu.soha.vn

2.

0   0

Duyên phận


Danh từ nói về tình yêu tùy thuộc vào số phận, có duyên sẽ gặp nhau và yêu nhau, nợ nhau thì sẽ cưới nhau.
Ngoài ra, đây còn là tên của một bài hát Việt Nam rất nổi tiếng của ca sĩ Như Quỳnh được rất nhiều lứa tuổi yêu thích.
 nga (Ngày 03 tháng 12 năm 2018)


Thêm ý nghĩa của Duyên phận
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Duyên số Duyên nghiệp >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa