Ý nghĩa của từ Chạy sô là gì:

Chạy sô nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Chạy sô. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chạy sô mình

1.

0   0

Chạy sô


(Khẩu ngữ) tham gia nhiều sô diễn trong cùng một buổi ở những địa điểm khác nhau (hàm ý chê) hát chạy sô
Nguồn: tratu.soha.vn

2.

0   0

Chạy sô


"Sô" thực chất là cách ghi theo phiên âm tiếng Việt của từ "show". Từ "chạy sô" ý để nói lịch biểu diễn dày đặc, kín mít trong một ngày/ tuần/ tháng. Và thường họ phải di chuyển liên tục không có thời gian nghĩ ngơi. Những người hay phải chạy sô thường các các nghệ sĩ.
 bao (Ngày 11 tháng 10 năm 2018)


Thêm ý nghĩa của Chạy sô
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Chạy tội Chạy làng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa