Ý nghĩa của từ Cơ mà là gì:

Cơ mà nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Cơ mà. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cơ mà mình

1.

1   1

Cơ mà


(Phương ngữ, Khẩu ngữ) như nhưng mà đắt, cơ mà đẹp làm mệt, cơ mà vui Trợ từ như kia mà tôi đã nói trước rồi cơ m [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2.

0   0

Cơ mà


Có ít nhất 2 cách để diễn tả cụm từ này:
Ví dụ 1: Chúng ta chuẩn bị về à? Cơ mà anh có thể chờ tôi một chút không vì tôi phải vào toilet một chút? (Cơ mà ở đây nghĩa là nhưng, muốn hoãn lại một sự kiện sắp xảy ra.)
Ví dụ 2: Anh bảo anh muốn đi Mỹ cơ mà? Sao giờ lại muốn ở lại? (Dùng trong câu hỏi).
 nga (Ngày 06 tháng 11 năm 2018)

3.

0   2

Cơ mà


Cơ mà là ngôn ngữ ngoài bắc, nay còn được nhiều teen sử dụng một cách lạm dụng, thiếu lịch sự, ví dụ như câu nói buồn quá đi, cơ mà không sao đâu, hihi :v
Lisa (Ngày 10 tháng 10 năm 2015)


Thêm ý nghĩa của Cơ mà
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Cơ yếu Cơ lỡ,Cơ nhỡ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa