Ý nghĩa của từ Anh túc là gì:

Anh túc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Anh túc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Anh túc mình

1.

0   0

Anh túc


cây thuốc phiện hoa anh túc
Nguồn: tratu.soha.vn

2.

0   0

Anh túc


Anh túc hay còn gọi là a phiến, thẩu, trẩu (người Tày gọi là cây nàng tiên), là loài thực vật có tên khoa học là Papaver somniferum L., thuộc họ Anh túc (Papaverac [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Anh túc
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Anh ách Anh quân >>