Ý nghĩa của từ Anh túc là gì:

Anh túc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Anh túc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Anh túc mình

1.

0   0

Anh túc


cây thuốc phiện hoa anh túc
Nguồn: tratu.soha.vn

2.

0   0

Anh túc


Anh túc hay còn gọi là a phiến, thẩu, trẩu (người Tày gọi là cây nàng tiên), là loài thực vật có tên khoa học là Papaver somniferum L., thuộc họ Anh túc (Papaverac [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của Anh túc
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Anh ách Anh quân >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa