Ý nghĩa của từ Anh quân là gì:
Anh quân nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Anh quân Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Anh quân mình

1

0   2

Anh quân


(Từ cũ) vua anh minh. Đồng nghĩa: minh quân Trái nghĩa: hôn quân
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của Anh quân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Anh túc Anh nuôi >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa