Ý nghĩa của từ Anh Ly là gì:
Anh Ly nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Anh Ly Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Anh Ly mình

1

0   0

Anh Ly


Anh Ly là danh từ riêng chỉ người, là tên riêng được đặt cho con gái ở Việt Nam. Anh Ly là một cái tên rất hay và nhẹ nhàng, không chỉ vì 2 tiếng có thanh ngang mà còn vì ý nghĩa của 2 từ Anh và Ly.

Theo tiếng Hán, Anh nghĩa là sự thông minh tài năng hơn người; Ly là quãng xa; Anh Ly là cái tên được gửi gắm với ý nghĩa về một cuộc sống của một người thông minh tài năng hơn người, được nhiều người biết đến, không kể khoảng cách.
babbisun - Ngày 14 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Anh Ly
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ngọc Hải Anh Huy >>