Ý nghĩa của từ Anh Ly là gì:

Anh Ly nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Anh Ly Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Anh Ly mình

1.

0   0

Anh Ly


Anh Ly là danh từ riêng chỉ người, là tên riêng được đặt cho con gái ở Việt Nam. Anh Ly là một cái tên rất hay và nhẹ nhàng, không chỉ vì 2 tiếng có thanh ngang mà còn vì ý nghĩa của 2 từ Anh và Ly.

Theo tiếng Hán, Anh nghĩa là sự thông minh tài năng hơn người; Ly là quãng xa; Anh Ly là cái tên được gửi gắm với ý nghĩa về một cuộc sống của một người thông minh tài năng hơn người, được nhiều người biết đến, không kể khoảng cách.
 babbisun (Ngày 14 tháng 8 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của Anh Ly
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Ngọc Hải Anh Huy >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa