Ý nghĩa của từ Anh Huy là gì:
Anh Huy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Anh Huy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Anh Huy mình

1

1   1

Anh Huy


Anh Huy là danh từ riêng chỉ người, là tên riêng được đặt cho con trai ở Việt Nam. Theo tiếng Hán, Anh là sự thông minh hơn người; Huy là phía trên; Anh Huy là cái tên được gửi gắm với ý nghĩa người mang tên Anh Huy là một người thông minh, tài năng, thành đạt hơn người.
babbisun - Ngày 14 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Anh Huy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Anh Ly Bảo Huynh >>