Ý nghĩa của từ Anh Huy là gì:

Anh Huy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Anh Huy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Anh Huy mình

1.

1   1

Anh Huy


Anh Huy là danh từ riêng chỉ người, là tên riêng được đặt cho con trai ở Việt Nam. Theo tiếng Hán, Anh là sự thông minh hơn người; Huy là phía trên; Anh Huy là cái tên được gửi gắm với ý nghĩa người mang tên Anh Huy là một người thông minh, tài năng, thành đạt hơn người.
 babbisun (Ngày 14 tháng 8 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của Anh Huy
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Anh Ly Bảo Huynh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa