Ý nghĩa của từ Andy là gì:

Andy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Andy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Andy mình

1.

30   11

Andy


Tên con trai, bắt nguồn từ tên Andrew. Cái tên này đã từng rất phổ biến ở Scốt-len, được đặt theo tên Thánh Andrew. Tên Andy có ý nghĩa là dũng cảm, nam tính. Người mang tên này thường ddwwocj cho là có khí chất lãnh đạo, độc lập, thành công trong kinh doanh,...
 vananh (Ngày 17 tháng 8 năm 2013)

Thêm ý nghĩa của Andy
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Duy Long Bảo Uyên >>