Ý nghĩa của từ Duy Long là gì:

Duy Long nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Duy Long Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Duy Long mình

1.

3   0

Duy Long


Duy Long là danh từ riêng chỉ người, là tên riêng được đặt cho con trai ở Việt Nam. Theo tiếng Hán, Duy nghĩa là suy nghĩ; Long nghĩa là con rồng - một loài vật linh thiêng và sức mạnh.
 babbisun (Ngày 14 tháng 8 năm 2013)

Thêm ý nghĩa của Duy Long
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Bảo Kha Andy >>