Ý nghĩa của từ Duy Long là gì:

Duy Long nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Duy Long Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Duy Long mình

1.

3   0

Duy Long


Duy Long là danh từ riêng chỉ người, là tên riêng được đặt cho con trai ở Việt Nam. Theo tiếng Hán, Duy nghĩa là suy nghĩ; Long nghĩa là con rồng - một loài vật linh thiêng và sức mạnh.
 babbisun (Ngày 14 tháng 8 năm 2013)


Thêm ý nghĩa của Duy Long
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< Bảo Kha Andy >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa