Ý nghĩa của từ An Thịnh là gì:
An Thịnh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ An Thịnh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa An Thịnh mình

1

1   0

An Thịnh


An trong tu binh an
Thinh trong tu phon thinh
Nghĩa là luon dc binh an va phát trien
Ẩn danh - Ngày 13 tháng 1 năm 2016

2

0   0

An Thịnh


(xã) h. Gia Lương, t. Bắc Ninh(xã) h. Văn Yên, t. Yên Bái. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "An Thịnh". Những từ phát âm/đánh vần giống như "An Thịnh": . An [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

An Thịnh


(xã) h. Gia Lương, t. Bắc Ninh (xã) h. Văn Yên, t. Yên Bái
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

An Thịnh


An Thịnh có thể là:
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   1

An Thịnh


Một xã thuộc huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. | Một xã thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Việt Nam.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của An Thịnh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< An Thắng An Thọ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa