Ý nghĩa của từ An Tường là gì:
An Tường nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ An Tường. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa An Tường mình

1

0   0

An Tường


Một xã thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. | Một xã thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

An Tường


(xã) h. Vĩnh Tường, t. Vĩnh Phúc(xã) h. Yên Sơn, t. Tuyên Quang. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "An Tường". Những từ phát âm/đánh vần giống như "An Tường":&n [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

An Tường


(xã) h. Vĩnh Tường, t. Vĩnh Phúc (xã) h. Yên Sơn, t. Tuyên Quang
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

An Tường


An Tường có thể là một trong các địa danh Việt Nam sau:
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của An Tường
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< An Tây An Tịnh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa