Ý nghĩa của từ An Quảng Hữu là gì:
An Quảng Hữu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ An Quảng Hữu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa An Quảng Hữu mình

1

1   0

An Quảng Hữu


Một xã thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

An Quảng Hữu


An Quảng Hữu là một xã thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Xã An Quảng Hữu có diện tích 25,4 km², dân số năm 1999 là 10358 người, mật độ dân s [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

An Quảng Hữu


(xã) h. Trà Cú, t. Trà Vinh. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "An Quảng Hữu". Những từ có chứa "An Quảng Hữu" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary:&nbs [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   0

An Quảng Hữu


(xã) h. Trà Cú, t. Trà Vinh
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0   2

An Quảng Hữu


cái tên An Quảng Hữu là xã kết hợp từ các làng An Long, Quảng Giả và Lưu Hữu
ngô hoàng thanh - Ngày 26 tháng 11 năm 2013


Thêm ý nghĩa của An Quảng Hữu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< An Quý An Thanh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa