Ý nghĩa của từ An Phú là gì:
An Phú nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ An Phú. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa An Phú mình

1

0   0

An Phú


(huyện) Huyện ở phía tây bắc tỉnh An Giang. Diện tích 209 km2. Số dân 152079 (1993), gồm các dân tộc: Kinh, Chăm, Khơme. Địa hình đồng bằng, đất chủ yếu là p [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

An Phú


(huyện) Huyện ở phía tây bắc tỉnh An Giang. Diện tích 209 km2. Số dân 152079 (1993), gồm các dân tộc: Kinh, Chăm, Khơme. Địa hình đồng bằng, đất chủ yếu là p [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

An Phú


An Phú là một huyện thuộc tỉnh An Giang, nằm ở đỉnh cực Tây Bắc của vùng đồng bằng sông Cửu Long, ăn sâu vào lãnh thổ Campuchia. Đây cũng là nơi tiếp nh [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

An Phú


An Phú có thể là:
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

An Phú


An Phú là một thị trấn huyện lị của huyện An Phú, tỉnh An Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Thị trấn nằm trên cù lao An Phú, bên bờ tây sông Hậu, [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của An Phú
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< An Nhơn An Sơn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa