Ý nghĩa của từ A-đam là gì:

A-đam nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ A-đam. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa A-đam mình

1.

4   4

A-đam


(Adam) dt. Người đàn ông đầu tiên trên Trái Đất, cùng với ê-va (Eve) cũng là người đàn bà đầu tiên trên Trái Đất, theo Kinh Thánh
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2.

2   5

A-đam


(Adam) dt. Người đàn ông đầu tiên trên Trái Đất, cùng với ê-va (Eve) cũng là người đàn bà đầu tiên trên Trái Đất, theo Kinh Thánh. Các kết quả tìm kiếm li [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của A-đam
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< A Vương A-đi-xơn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa