Ý nghĩa của từ A-đam là gì:

A-đam nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ A-đam. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa A-đam mình

1.

5   4

A-đam


(Adam) dt. Người đàn ông đầu tiên trên Trái Đất, cùng với ê-va (Eve) cũng là người đàn bà đầu tiên trên Trái Đất, theo Kinh Thánh
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2.

3   5

A-đam


(Adam) dt. Người đàn ông đầu tiên trên Trái Đất, cùng với ê-va (Eve) cũng là người đàn bà đầu tiên trên Trái Đất, theo Kinh Thánh. Các kết quả tìm kiếm li [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của A-đam
Ý nghĩa:
NSFW / 18+
Số từ:

+ Các tuỳ chọn khác
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)
 

<< A Vương A-đi-xơn >>