Ý nghĩa của từ ấp là gì:
ấp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ ấp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ấp mình

1

2   1

Ấp


làng, xóm nhỏ được lập nên ở nơi mới khai khẩn chiêu dân lập ấp Động từ (loài chim) nằm phủ lên trứng cho ấm trứng để [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

2   2

ấp


Đất vua ban cho chư hầu, công thần ngày trước. | Làng xóm nhỏ được lập lên ở nơi mới khai khẩn. | Nằm phủ lên trứng trong một thời gian nhất định đ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   1

ấp


1 dt. 1. Đất vua ban cho chư hầu, công thần ngày trước. 2. Làng xóm nhỏ được lập lên ở nơi mới khai khẩn. 2 đgt. 1. (Loài chim) nằm phủ lên trứng trong một th [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   1

Ấp


Ấp (tiếng Anh: hamlet) là một kiểu chính quyền địa phương trong Quận Clackamas, tiểu bang Oregon của Hoa Kỳ. Giống như đơn vị "ấp" ở khắp nơi trên thế giới, [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

1   2

Ấp


Thôn (hay còn gọi là Làng) là tổ chức dân cư cấp cơ sở tại các vùng nông thôn Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan. Tại Việt Nam, theo các quy định trong các Hiến [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

1   3

ấp


1 dt. 1. Đất vua ban cho chư hầu, công thần ngày trước. 2. Làng xóm nhỏ được lập lên ở nơi mới khai khẩn.2 đgt. 1. (Loài chim) nằm phủ lên trứng trong một th [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của ấp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kolkotaro kolonelo >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa