Ý nghĩa của từ ảm đạm là gì:
ảm đạm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ ảm đạm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ảm đạm mình

1

10   1

ảm đạm


t. 1 Thiếu ánh sáng và màu sắc, gợi lên sự buồn tẻ. Nền trời ảm đạm. Chiều mùa đông ảm đạm. 2 Thiếu hẳn vẻ tươi vui, gợi cảm giác rất buồn. Nét m [..]
Nguồn: vdict.com

2

4   1

ảm đạm


t. 1 Thiếu ánh sáng và màu sắc, gợi lên sự buồn tẻ. Nền trời ảm đạm. Chiều mùa đông ảm đạm. 2 Thiếu hẳn vẻ tươi vui, gợi cảm giác rất buồn. Nét m [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

3   2

ảm đạm


Thiếu ánh sáng và màu sắc, gợi lên sự buồn tẻ. | : ''Nền trời '''ảm đạm'''.'' | : ''Chiều mùa đông '''ảm đạm'''.'' | Thiếu hẳn vẻ tươi vui, gợi cảm gi [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   0

ảm đạm


không sáng sủa, mang lại cảm giác buồn tẻ
Ẩn danh - Ngày 14 tháng 4 năm 2017

5

0   2

Ảm đạm


(khung cảnh buổi chiều) thiếu ánh sáng mặt trời và toàn một màu xám, gợi sự buồn tẻ trời đông ảm đạm Đồng nghĩa: &acir [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

0   2

ảm đạm


timirāvitatta (trung)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của ảm đạm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chao ải >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa