Ý nghĩa của từ ăm ắp là gì:
ăm ắp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ăm ắp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ăm ắp mình

1

0   0

ăm ắp


(láy).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ăm ắp


t. x. ắp (láy).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

Ăm ắp


như ắp (nhưng mức độ nhiều hơn) ruộng ăm ắp nước đầy ăm ắp
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   1

ăm ắp


t. x. ắp (láy).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ăm ắp". Những từ phát âm/đánh vần giống như "ăm ắp": . Am Váp ăm ắp ấm áp
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của ăm ắp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ý tưởng ăn bớt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa