Ý nghĩa của từ ypérite là gì:
ypérite nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ypérite Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ypérite mình

1

0   0

ypérite


Iperit (hơi ngạt).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ypérite
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< résolution résonance >>