Ý nghĩa của từ ymca có là gì:
ymca có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ymca có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ymca có mình

1

0   0

ymca có


YMCA ghi tắt của cụm từ "Young Men’s Christian Association", nghĩa là "Hiệp hội Thanh niên Cơ Đốc". Đây là một tổ chức từ thiện thành lập năm 1844 tại Anh, hiện có hơn 58 triệu người tham gia đóng góp tại 175 chi hội cấp quốc gia. Hoạt động YMCA chủ yếu là xây dựng tâm linh thanh khiết, trí tuệ mẫn tiệp và thân thể cường tráng cho mọi người
nghĩa là gì - Ngày 09 tháng 3 năm 2019

Thêm ý nghĩa của ymca có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< từ dj cpf >>