Ý nghĩa của từ yk là gì:
yk nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ yk. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yk mình

1

0   0

yk


Là từ định nghĩa cho một số từ:
- Trong ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay, từ này được dùng mang tính cầu khiến thay cho từ "đi".
Ví dụ: Ghé qua quận mua giúp em cháo yk, tiện đường mà.
- YK Decor: nhãn hàng cung cấp những mẫu trang trí nhà.
nghĩa là gì - Ngày 26 tháng 2 năm 2019

2

3   6

yk


- You're kidding (YK): anh đùa à
- nghĩa là ai đó tự làm việc gì
eg: A: Ai giúp bạn làm cái này thế?
B: yk (tự làm)
- you know
Eg: I am unhappy with that, yk?
- nghĩa là đi
nghiemmailan - Ngày 24 tháng 7 năm 2013


Thêm ý nghĩa của yk
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vk và ck vk >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa