Ý nghĩa của từ yến anh là gì:
yến anh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ yến anh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yến anh mình

1

13   3

yến anh


Yến Anh:
Yến là tên một loài chim quý
Anh (vàng anh): cũng là tên một loài chim, giọng hót hay và thánh thót, không thể lẫn vào đâu được.
Yến Anh được dùng để đặt tên cho các bé gái. Tên Yến Anh có nghĩa là con sẽ xinh đẹp và cao quý.
kieuoanh292 - Ngày 14 tháng 8 năm 2013

2

8   4

Yến anh


(Từ cũ, Văn chương) ví cảnh trai gái dập dìu, tấp nập "Gần xa nô nức yến anh, Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân." (TKiều [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

5   4

yến anh


Chim yến (én), chim anh (có khi đọc là oanh), hai loài chim về mùa xuân, thường hay ríu rít từng đàn. “Nô nức yến anh” ví với cảnh những đoàn người rộn r [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

3   3

yến anh


1. Chim yến (én), chim anh (có khi đọc là oanh), hai loài chim về mùa xuân, thường hay ríu rít từng đàn. “Nô nức yến anh” ví với cảnh những đoàn người rộn [..]
Nguồn: vdict.com

5

2   3

yến anh


1. Chim yến (én), chim anh (có khi đọc là oanh), hai loài chim về mùa xuân, thường hay ríu rít từng đàn. “Nô nức yến anh” ví với cảnh những đoàn người rộn ràng đi chơi xuân. 2. chỉ gái nhà chứa; ý Kiều nói: nàng như con chim lạc đàn, lại mang lấy cái nợ làm gái nhà chứa
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của yến anh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< du nhạc du quan >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa