Ý nghĩa của từ yêu tinh là gì:
yêu tinh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ yêu tinh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yêu tinh mình

1

0   0

yêu tinh


Vật tưởng tượng, có hình thù kì dị và ác độc, hay làm hại người, theo mê tín. | : ''Độc ác như '''yêu tinh'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

yêu tinh


dt. Vật tưởng tượng, có hình thù kì dị và ác độc, hay làm hại người, theo mê tín: độc ác như yêu tinh.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "yêu tinh". Nhữn [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

yêu tinh


dt. Vật tưởng tượng, có hình thù kì dị và ác độc, hay làm hại người, theo mê tín: độc ác như yêu tinh.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

Yêu tinh


vật tưởng tượng có hình thù quái dị, có nhiều phép thuật và độc ác con yêu tinh đồ yêu tinh! (tiếng chửi r [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

Yêu tinh


Yêu tinh là nhân vật độc ác trong truyền thuyết hoặc là tinh quái, gáu gắt thường được miêu tả một cách kì quái hoặc giống thần lùn, chiều cao giống như [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của yêu tinh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< réalité réanimation >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa