Ý nghĩa của từ without là gì:
without nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ without. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa without mình

1

3   3

without


Không, không có. | : ''to '''without''' travel '''without''' a ticket'' — đi xe không (có) vé | : ''rumour '''without''' foundation'' — tin đồn không căn cứ | : '''''without''' en [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

3   3

without


[wi'ðaut]|giới từ|phó từ|liên từ|Tất cảgiới từ không cótwo days without food hai ngày không ăn uống gìthree nights without sleep ba đêm không ngủyou can't leave the cou [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   0

without


Giới từ: thiếu
Ví dụ 1: Tôi không thể sống thiếu điện thoại một giây phút nào hết. (I cannot live without smartphone any moment).
Ví dụ 2: Tôi có thể nấu được một bữa ăn mà cần sự trở giúp của ai cả. (I can cook a meal without any help).
nghĩa là gì - Ngày 12 tháng 6 năm 2019


Thêm ý nghĩa của without
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yet bases >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa