Ý nghĩa của từ ukm là gì:
ukm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ ukm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ukm mình

1

140 Thumbs up   11 Thumbs down

ukm


Viết tắt của từ "Ừ kệ mày". Từ này được sử dụng khi giao tiếp với bạn của mình, hàm ý nói không muốn quan tâm thêm đến việc của bạn mình. Ngoài ra nó cũng là cách viết kiểu teen của các bạn trẻ thay cho từ "ừ". Tức là đồng ý.
bao - 00:00:00 UTC 7 tháng 10, 2018

2

18 Thumbs up   1 Thumbs down

ukm


Từ Ukm có nghĩ là :
U có nghĩ là Ừ
K có nghĩa là kệ , không
M có nghĩa là mày , mà
Ukm có nghĩa là ừ kệ mày hoặc ừ ko mà
Jenny - 00:00:00 UTC 23 tháng 6, 2021

3

12 Thumbs up   2 Thumbs down

ukm


Viết tắt của từ "Ừ kặc mày". Từ này được sử dụng khi giao tiếp với bạn của mình, hàm ý nói không muốn chửi chết con đĩ mẹ bạn của mình. Ngoài ra nó cũng là cách viết kiểu teen của các bạn trẻ thay cho từ "nứng". Tức là đồng ý.
tôi tên là tao - 00:00:00 UTC 23 tháng 6, 2021

4

15 Thumbs up   10 Thumbs down

ukm


Từ "ukm" có nghĩa tương tự với okay, ok, oke, oki, uhm, oh,...
Ví dụ 1: Ukm, this cap has brought to you, it's beautiful? (Ừm, cái mũ này đã được đưa cho bạn, nó đẹp phải không?)
Ví dụ 2: Ukm, you can leave here. (Được rồi, bạn có thể rời khỏi đây)
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 29 tháng 7, 2019

5

20 Thumbs up   16 Thumbs down

ukm


ukm nghĩa là "ừ káicon mẹmày" dùng để giao tiếp mỗi khi cục súc mà bực mình hoặc thay thế cho ừ ok.
11jj - 00:00:00 UTC 25 tháng 6, 2021

6

3 Thumbs up   1 Thumbs down

ukm


ukm bên các nước nói Tiếng Anh còn có nghĩa là u:you; k:know; m:me.
Vậy nên ukm có nghĩa là you know me(bạn hiểu tôi mà).
Bùi Tú - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2022

7

7 Thumbs up   6 Thumbs down

ukm


Từ Ukm có nghĩ là:
U có nghĩ là Ừ
K có nghĩa là kệ.
M có nghĩa là mày.
Ukm có nghĩa là Ừ kệ mày.
Kawaragi Senju - 00:00:00 UTC 15 tháng 2, 2022

<< gashina iz da best >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa