sung Mai

Vote-up nhận được7
Vote-down nhận được13
Điểm:-7 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (2)

1

6 Thumbs up   9 Thumbs down

cộng hòa


ý nghĩa đích thực của từ "cộng hoà " bắt nguồn từ ngôn ngữ của người Miêu ( cổ đại Trung quốc ) có nghĩa là : Từ "Cộng " tức là "đoàn kết " còn từ "Hoà " có 02 ý nghĩa là - nghĩa 01 " Hủa Vảng " tức là phát triển nghĩa bóng thứ2 là " Vàng Hủa " tức là quyền lực ... Chính vì vậy nghĩa của từ " Cộng Hoà " ra đời từ năm 4300TCN ở Trung quốc có nghĩa chính là "Đoàn kết phát triển " hay nói chi tiết là "Tập trung quyền lực quản lý cộng đồng cùng phát triển " Sau này nền cộng hoà đã được các vua Hùng người Việt phương nam xây dựng phát triển hơn 2622 năm sau đó truyền ngôi cho thục phán ....
sung Mai - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

2

1 Thumbs up   4 Thumbs down

nền cộng hoà


từ cộng hoà có nghĩa theo ngôn ngữ người Hmông là " Đoàn kết phát triển " các bạn hãy tin đây là sự thật nhé ...
sung Mai - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999
Ý nghĩa này không được chấp thuận