dieple311

Vote-up nhận được27
Vote-down nhận được46
Điểm:-20 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (5)

1

15 Thumbs up   21 Thumbs down

in term of


có nghĩa là "nói về" "liên quan đến" "về mặt".

VD: The hotel room is quite small but it's really good in term(s) of price.
Cái phòng này khá nhỏ nhưng về mặt giá cả thì lại rất ổn.

In term(s) of air pollution and traffic, I don't recommend Vietnam to you guys. Nếu nói về mặt ô nhiễm không khí và giao thông thì mình sẽ không khuyên các bạn chọn Việt Nam đâu.
dieple311 - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

2

5 Thumbs up   5 Thumbs down

pm


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
dieple311 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+

3

3 Thumbs up   9 Thumbs down

ex


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
dieple311 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999   NSFW / 18+

4

3 Thumbs up   6 Thumbs down

làn sóng


sóng là ở hồ, sông, biển.

LÀN SÓNG là chỉ sự việc diễn ra mà có rất đông người ủng hộ (làm theo) mà nó mang tính chất lan tỏa đúng như tính chất vật lý của sóng (bằng mắt thường chúng ta cũng có thể thấy trên mặt ao, hồ, sông, biển).
VD: làn sóng đấu tranh, làn sóng biểu tình, làn sóng Kpop...
dieple311 - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999

5

1 Thumbs up   5 Thumbs down

quay tay


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
dieple311 - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013   NSFW / 18+