ThuyKhanh

Vote-up nhận được93
Vote-down nhận được31
Điểm:61 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (3)

1

31 Thumbs up   11 Thumbs down

ngọc lan


"Ngọc Lan" là tên một loài hoa ngát hương thơm lừng. Theo truyền thuyết, "Ngọc Lan" còn là biểu tượng cho tấm lòng thơm thảo, nhân từ. Tên "Ngọc Lan" là để chỉ người con gái đẹp, dung mạo hiền từ, tấm lòng nhân ái, thảo thơm hơn hẳn người thường.
ThuyKhanh - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999