ATA UFO

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   0

Meta-Wiki


hóa chất được đốt qua bằng sức ép của khí đốt các bon, axit, sunfat ,và fe, bạc natri. Sau đó được chạy công suất trong vùng chứa bộ nhớ hút lực ép chân không mô hình dựng kỹ thuật là mol dector bơm chất nitơ lỏng cộng với gen oxy được cấy ghép vào và hoàn thiện cho tới khi nó bốc hơi hết và tắt tất cả điện xung quanh cho nó ngưng tụ và chưng cất thành nước.
ATA UFO - Ngày 13 tháng 9 năm 2023