Ý nghĩa của từ tĩnh học là gì:
tĩnh học nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ tĩnh học. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tĩnh học mình

1

1   0

tĩnh học


(lý). Môn học về sự cân bằng của các lực, không gây chuyển động.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

0   0

tĩnh học


. Môn học về sự cân bằng của các lực, không gây chuyển động.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

tĩnh học


(lý). Môn học về sự cân bằng của các lực, không gây chuyển động.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tĩnh học". Những từ phát âm/đánh vần giống như "t [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   0

Tĩnh học


bộ môn của cơ học nghiên cứu sự cân bằng của các lực.
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

Tĩnh học


Tĩnh học là một phân nhánh của vật lý liên quan đến việc phân tích các tải (lực, mô men lực) trên một hệ vật ở trạng thái cân bằng tĩnh, có nghĩa là, tr [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của tĩnh học
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< không dám túng quẫn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa