Ý nghĩa của từ school là gì:
school nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ school. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa school mình

1

0   0

school


Trường học, học đường. | : ''normal '''school''''' — trường sư phạm | : ''primary '''school''''' — trường sơ cấp | : ''private '''school''''' — trường tư | : ''pub [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

school


[sku:l]|danh từ|nội động từ|danh từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ đàn cá; bầy cáschool fish loại cá thường đi thành bầynội động từ hợp thành đàn; bơi [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   0

School


 Sự hợp tác nhà trường, gia đình, và cộng đồng
Nguồn: phiendichvien.com

4

0   0

school


trường học
Nguồn: speakenglish.co.uk

5

0   0

school


Danh từ: trường học. Từ này có thể kết hợp với những từ khác nhằm tạo nên một nghĩa chi tiết hơn.
Ví dụ: Trường tiểu học (Junior school), trường cấp 2 (Middle school), trường cấp 3 (high school).
Ngoài ra, một số nghĩa mở rộng và khá chi tiết hơn là "college" (trường cao đẳng), university (trường đại học),...
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 2 năm 2019


Thêm ý nghĩa của school
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< scent scotchman >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa