Ý nghĩa của từ saliva là gì:
saliva nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ saliva. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa saliva mình

1

1   0

saliva


Nước bọt, nước dãi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

Saliva


                                       nước bọt, nước dãi
Nguồn: hoi.noi.vn

Thêm ý nghĩa của saliva
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sad samsara >>