Ý nghĩa của từ pp là gì:
pp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ pp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pp mình

1

15   8

pp


pp có nghĩa khi chat là pye pye
nhatan - Ngày 12 tháng 9 năm 2014

2

9   9

pp


+ Viết tắt của từ profile picture ( ảnh đại diện), các mạng xã hội thương yêu cầu bạn cập nhật hình ảnh đại diện để bạn bè có thể nhận ra bạn dễ dàng
vuvu - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

3

5   7

pp


PP vô định hình: 0.85 g/cm3 Polypropylen là một loại polymer là sản phẩm của phản ứng trùng hợp Propylen.
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

5   9

pp


Vt của pages (các trang). | của tiếng La tinh per procurationem (thay mặt cho; viết trước chữ ký) như per pro. | của tiếng Y pianssimo (rất khẽ, rất ê [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

3   9

pp


- viết tắt của performance/ price: hiệu năng/ giá cả
- paper: giấy tờ
- viết tắt của per procurationem: kí thay ai đó
- viết tắt của power point sử dụng trong Office và Pokemon
- viết tắt của past participle: thì quá khứ hoàn thành
nghiemmailan - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

6

3   10

pp


Cái mông
Nguồn: beedance07.com


Thêm ý nghĩa của pp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< crotcheteer croucher >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa