Ý nghĩa của từ poor you là gì:
poor you nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ poor you. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa poor you mình

1

20   11

poor you


Là cụm từ tiếng anh có nghĩa là "bạn thật đáng thương" hay "tội nghiệp cho bạn quá!'...
('poor" là tính từ có nghĩa là: nghèo, bần cùng, túng, xấu, tồi, áem, đáng thương, tội nghiệp, khiêm tốn...)
ThuyNguyen - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

2

16   13

poor you


Poor you có nghĩa là thật đáng thương cho bạn, khổ thân bạn quá. Thể hiện thái độ đồng cảm hoặc thương tiếc đối với một ai đó

VD: I lost my job already - Poor you
lucyta - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của poor you
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< pts otoke >>