Ý nghĩa của từ pitch là gì:
pitch nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 11 ý nghĩa của từ pitch. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pitch mình

1

2   1

pitch


[pit∫]|danh từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ dầu hắc ín sự ném, tung, liệng (cái gì), lao xuống (người); (thể dục thể thao) cách ném bóng, đường ném bóng [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

2   1

Pitch


Số đo của kích thước chữ theo chiều ngang. Ap dụng cho các chữ monosapce (bề ngang cố định).
Nguồn: idesign.vn

3

1   1

Pitch


độ cao của âm
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

4

0   0

pitch


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
nghĩa là gì - Ngày 10 tháng 2 năm 2019   NSFW / 18+

5

1   1

Pitch


Cao độ.
Nguồn: maikien.com

6

1   1

Pitch


 (n) : sân bóng
Nguồn: hoclamgiau.vn

7

1   1

Pitch


(n) : sân bóng
Nguồn: tips5star.com

8

1   1

Pitch


sân bóng
Nguồn: me.zing.vn

9

1   1

Pitch


sân bóng
Nguồn: s11bettips.com

10

1   2

Pitch


(n) : sân bóng
Nguồn: soikeo.vn

11

0   2

pitch


Hắc ín. | Quét hắc ín, gắn bằng hắc ín. | Sự ném, sự liệng, sự tung, sự hất; sự lao xuống. | : ''a headlong '''pitch''' from a rock'' — sự lao người từ mộ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của pitch
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< pious pitcher >>