Ý nghĩa của từ phong phú là gì:
phong phú nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ phong phú. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phong phú mình

1

9   5

phong phú


Dồi dào đầy đủ: ý kiến phong phú ; Sản vật phong phú.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phong phú". Những từ phát âm/đánh vần giống như "phong phú": . [..]
Nguồn: vdict.com

2

4   0

phong phú


Phong phú có nghĩa là nhiều về số lượng và loài
Phi phi - Ngày 10 tháng 9 năm 2018

3

6   6

phong phú


Dồi dào đầy đủ. | : ''Ý kiến '''phong phú'''.'' | : ''Sản vật '''phong phú'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   0

phong phú


Phong Phú có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây:
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

4   8

phong phú


Dồi dào đầy đủ: ý kiến phong phú ; Sản vật phong phú.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

5   9

phong phú


nhiều và đa dạng trí tưởng tượng hết sức phong phú nguồn tài nguyên phong phú Trái nghĩa: nghèo nàn
Nguồn: tratu.soha.vn

7

4   11

phong phú


aḍḍha (tính từ), phīta (tính từ)
Nguồn: phathoc.net


Thêm ý nghĩa của phong phú
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thần sa phàn nàn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa